2007 Stedebouwkundig plan Oostenburg en ontwerp faculteit Geesteswetenschappen


Moderniteit gaat gepaard met schaalvergroting en centralisatie. Dit thema vormt de opgave voor de herhuisvesting van de Universiteit van Amsterdam op Oostenburg. Een plaats met een rijke historie die start bij de huisvesting van de VOC.


Het stedebouwkundig plan voor dit eiland is gebaseerd op het versterken van de ruimtelijke structuur die uit de historische waterstructuur van het gebied volgt. Deze ruimtelijke structuur heeft een sterk organiserend vermogen door de hiërarchie die hierin verscholen ligt.


Het ontwerp voor het UvA gebouw voor de faculteit Geesteswetenschappen op de Noordkop van het eiland vormt de vervolgopgave in dit ontwerptraject.


Het gebouw is als een prothese van het historisch centrum. Het UvA gebouw is een bewerking van een bouwblok. De ruim 25.000 m2 vloeroppervlak is naar binnengekeerd georganiseerd rondom twee collectieve ruimten. Als een klooster (cloustrum) rondom twee hoven. Deze hoven zijn de foyer en de bibliotheek. Een router regiseerd de aansluiting van de stad met deze twee collectieve ruimten.

De gevel is als een harnas, het beschermt de ingewanden van het gebouw tegen invloeden van buitenaf. Gevelperforaties verwijzen in ritme en positie naar het historisch klooster. Gevelperforaties voor de collectieve ruimten (mensa/foyer) zijn de uitzondering, hier wordt de verbinding met de stad gezocht.

DONALD OSBORNE ARCHITECTURE    NIEUWS    BUREAU    PROJECTEN

DOA