DOA

DONALD OSBORNE ARCHITECTURE    NIEUWS    BUREAU    PROJECTEN

Winnaar van de Geurt Brinkgreve Bokaal 2015

De Tandwielenfabriek
Opdrachtgever: Buro Amsterdam
Architect: Ronald Janssen Architecten, Donald Osborne Architect
Bijzonder dat het pand behouden is gebleven na veertien jaar leegstand: het bestemmingplan staat nieuwbouw toe met een hoger bouwvolume. De Fabriek van Blom Tandwielen is getransformeerd tot twaalf rug-aan-rugwoningen, die ook geschikt zijn voor werken aan huis. Het planproces heeft in nauw overleg met de buurt plaatsgevonden, waardoor maatschappelijke meerwaarde is gecreëerd. Hiermee is een beeldbepalend, maar zeer verwaarloosd gebouw in de historische binnenstad behouden gebleven en is een desolaat achterafgebied opgewaardeerd en teruggegeven aan de stad. De bouwtechnische ingrepen zijn zorgvuldig, de aanpassingen voor de toegangen zijn minimaal en logisch. Het casco met stalen dakspanten en de sheddaken zijn zichtbaar gehouden. Buitenruimtes zijn gerealiseerd binnen de oorspronkelijk daklijn. Er is een klein bedrag gereserveerd voor herstel en verbetering van het groen in de buurt. Binnen de mogelijkheden van het gebouw zijn de kansen van duurzaamheid benut. De jury was unaniem in haar waardering van zowel de herbestemming als de kwaliteit van het opdrachtgeverschap.

 

Geurt BrinkgreveGeurt Brinkgreve (1917-2005), opgeleid als beeldhouwer en als medailleur, streed voor het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad. Dat deed hij als bestuurlid en redacteur bij de Bond Heemschut, als gemeenteraadslid en als hij initiatiefnemer van o.a. de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel en als medeoprichter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Hij kreeg daarvoor diverse onderscheidingen.

Geurt Brinkgreve begreep de bijzondere waarde van de binnenstad op een cruciaal moment in de recente geschiedenis van Amsterdam. Brinkgreve voerde niet alleen actie, hij gaf ook het goede voorbeeld door restauraties ter hand te nemen. Hij liet daarmee zien dat vervallen panden opgeknapt konden worden en voorzien van modern wooncomfort, zodat hun waarde voor het stadsgezicht behouden bleef. Het ging Brinkgreve niet alleen om monumenten maar juist om het gebruik en de beleving ervan door mensen. Het ging hem bovendien niet alleen om het behoud van het stedenschoon; de historische architectuur kon immers alleen gered worden als de gebruiksfunctie behouden bleef.

Ook dit jaar bezocht een jury acht projecten, voorgedragen voor de Geurt Brinkgreve Bokaal 2015. De shortlist van de acht herbestemmingsprojecten is tot stand gekomen door een voorselectie uit een lijst van 54 uitgevoerde plannen door de gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling, Monumenten en Archeologie en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. 

Nominaties Amsterdamse Architectuur Prijs 2016


De vakjury
De jury, dit jaar bestaande uit Madeleine Maaskant (Directeur Academie van Bouwkunst Amsterdam), architect Bart Reuser (NEXT Architects) en architectuurhistoricus Marieke Berkers (o.a. gastdocent Academie van Bouwkunst en Gerrit Rietveld Academie) heeft de keuze laten vallen op tien projecten. Uit de longlist van opgeleverde gebouwen valt op dat de bouwproductie duidelijk weer op gang is gekomen. Binnen de tien nominaties speelt diversiteit een grote rol: woningbouw, musea, sport en hotel zijn vertegenwoordigd. In tegenstelling tot vorig jaar bevindt zich slechts één transformatieproject onder de genomineerden. Uit de tien genomineerden kiest de jury binnenkort de winnaar.

De Publieksjury
Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt er ook een winnaar gekozen door een publieksjury.dit jaar bestaande uit huisarts Tom Matthews, gepensioneerd universitair docent didactiek van de bèta-wetenschappen Rien van Krieken en webredacteur bij de Nederlandse Vereniging van Banken Olivier Bolluijt. Allen bevlogen Amsterdammers met een voorliefde voor architectuur, maar nadrukkelijk niet werkzaam in het veld.

Uitreiking Amsterdamse Architectuur Prijs
De A.A.P. wordt uitgereikt op vrijdagavond 13 mei tijdens het Architectenbal in het W hotel achter de Dam. Het W Hotel is sinds 2015 gehuisvest in het voormalig Rijkskantoorgebouw voor Geld- en Telefoonbedrijf. Het oorspronkelijke ontwerp uit 1925 is van Joseph Crouwel en de transformatie is voor rekening van Office WINHOV. Voor het Architectenbal is de samenwerking voorgezet met de BNA Kring Amsterdam-Kennemerland.

T_HOOGE_NEST_DOA.html