NIEUWS

BUREAU

            cv

            media en referenties


PROJECTEN

Ik ben Donald Osborne, een ambitieuze architect.


Mijn kennis en achtergrond ligt in de breedte van het vakgebied, van stedenbouwkundig ontwerpen tot het ontwerpen, uitwerken en realiseren van gebouwen. Dit volgens een integrale ontwerp aanpak. Veel aandacht besteed ik aan het, in de verschillende fases van het proces, overeind houden van heldere ontwerp oplossingen. Bewust gecreëerde meerwaarden blijven zo vanaf de initiatief fase tot de  daadwerkelijke gebruik gegarandeerd.


In het proces van ontwerpen en bouwen maak ik gebruik van een netwerk van professionals. Zowel van binnen als buiten het vakgebied adviseren en ondersteunen zij waar nodig. Per project kan een team op maat worden samengesteld zodat de ontwerp opgave en klant optimaal bediend kunnen worden. Met input vanuit de verschillende vakdisciplines wordt een geïntegreerd hoogwaardig eindproduct nagestreefd.

 

Donald Osborne Architect

Lodewijk Napoleonstraat 15

2316 DX Leiden

(06)27137506

info@donaldosborne.nl